Francuski inženjer i teoretičar Henri Fayol (1841.-1925.) je utemeljio i razvio svoju teoriju i
pristup menadžmentu na osnovu svog šezdesetogodišnjeg iskustva u rudarsko-metalurškom
koncernu. Fayol je poznat kao utemeljitelj menadžmenta kao univerzalnog procesa i općenito
modernog menadžmenta, jer je razvio pristup i načela koja se mogu primijeniti na svaki
menadžment. (Belak, 2014.). Taj se pristup menadžmentu naziva i administrativna teorija. Fayol
je definirao pet ključnih točaka potrebnih za uspješno funkcioniranje menadžmenta, a to su:
planiranje, organiziranje, koordiniranje, upravljanje i kontrola.

Prema njemu postoji 14 principa menadžmenta, a oni su:

 1. Podjela rada: specijalizacija omogućuje pojedincu da stekne iskustvo i stručnost u
  određenom području rada kako bi postao još produktivniji
 2. Autoritet i odgovornost: pravo za davanjem naredbi, ali i povećane razine odgovornosti
 3. Disciplina: Ovo je obostrana točka – zaposlenici će slušati naredbe samo ako će ih
  menadžeri dobro voditi i usmjeravati
 4. Jedinstvo u vođenju: jedan čovjek – jedan menadžer, bez drugih konfliktnih smetnji
 5. Jedinstven smjer: zaposlenici koji rade na zajedničkom zadatku trebali bi imati isti cilj
 6. Stavljanje zajedničkih interesa na prvo mjesto: interesi i ciljevi organizacije moraju biti
  važniji od interesa pojedinaca.
 7. Nagrađivanje: veća razina produktivnosti i veći trud zaposlenika treba biti pošteno
  nagrađen
 8. Ravnoteža između centralizacija i decentralizacije: ova točka ovisi o vrsti posla
  organizacije, treba pronaći optimalan omjer između centralizacije i decentralizacije
  funkcija jer isključiva centralizacija ili isključiva decentralizacija ne mogu dati dobre
  ekonomske rezultate
 9. Hijerarhija: dobra razina komunikacije svih razina organizacije je ključna za uspjeh
 10. Red: svaka stvar i svaka osoba moraju biti na odgovarajućem mjestu, a između njih
  moraju postojati definirani odnosi
 11. Pravednost: pravednost menadžera vodi odanosti i prihvaćanju dužnosti
 12. Stabilnost zaposlenja: česte promjene osoblja i otpuštanja vode do lošijeg obavljanja
  posla
 13. Inicijativa: uključivanje i poticanje ljudi na unapređenje procesa, uvelike će pomoći
  produktivnosti organizacije
 14. Timski duh („Espirit de Corps“): Menadžment mora njegovati i razvijati moral svojih
  zaposlenika kao i poticanje onoga najboljeg u svakom zaposleniku (Belak, 2014.)

Preuzeto iz: Fabijanec, Karlo; Agilnost i agilna transformacija menadžementa; Završni rad
2022; Sveučilište Sjever

Fotografija: Unsplash

Podijelite s prijateljima