Polaznici/korisnici projekta su na ovoj edukaciji naučili sljedeće:

 • Faze razvoja tima i obilježja agilnih timova
 • Karakteristike učenja odraslih osoba i metode učenja
 • Mogućnosti učenja kod različitih tipova ličnosti
 • Uloga mentora, trenera i coacha, uvod u tehnike razvoja tima
 • Rapport i interpersonalne vještine tima
 • Komunikacija u timu
 • Svrhovitost tima i motivacija članova
 • Obilježja lidera
 • Menadžerske vještine
 • Kako sa teškim zaposlenicima i onima koji kukaju
 • Praćenje rada u timu
 • Timski sastanci i sastavljanje zapisnika

Na edukaciji u trajanju od jednog dana je bilo prisutno 11 osoba, pripadnica iz teško zapošljivih skupina iz grada Garešnice. U sklopu edukacije polaznici su odradili i nekoliko praktičnih vježbi, u skladu s aktualnim epidemiološkim preporukama.

Predavanje je trajalo dva dana- 29.01.2021. s početkom od 14 sati te trajalo do 19,30( uz dvije kratke pauze), a drugi
dan je počelo u 10 sati te trajalo do trajalo do 16 sati (uključujući pauzu od 30 min za zakusku i dvije kraće pauze od 15 minuta).

Vježbe su bile povezane sa- prakticiranjem postavljanja pitanja i coaching tehnike u radu s ljudima. Polaznici su naučili metode za samoprocjenu dobrih i loših strana i samomotivacije u radu. Također, vježbali smo u grupi prepričavanje priča i tehnike Rapporta- emocionalne uživljenosti u tuđu priču. Polaznicima je iskustveno predstavljena uloga supervizora.

Rad na komunikacijskim tehnikama u timu i vježbe povezane s tim- bile su usmjerene na odgovaranje na „kuknjavu“ članova tima, konstruktivno pronalaženje rješenja, pričanje priča- storytelling i nekoliko testova za procjenu optimizma, ograničenja i pristupu rješavanju problema.

Sve navedene vježbe bile su važne kako bi polaznici osvijestili značaj otvorene komunikacije u timu i našli rješenje za pojedine probleme. Polaznici su se našli u ulozi opservatora i konfliktnih uloga, kako bi riješili pojedine probleme i uživo vježbali tehnike medijacije.

Timske uloge vježbali smo i raznim ulogama koje se nalaze u pojedinom timu- svatko je na čelu dobio ulogu o kojoj on ne zna puno, te je morao pogoditi o kojoj se ulozi našao.

Svaka vježba slijedila je refleksiju naučenog i potom je uloga zamijenjena. Na ovaj način iskustveno se učilo o timskom radu i pronalaženju rješenja.

Predavanja završili smo pitanjima i odgovorima te završnim krugom u kojem je svaki polaznik/ca za sebe izrekao kako je doživio/la predavanje i vježbe, što je naučio, što će ponijeti sa sobom, što mu/joj je bilo najvažnije.

Za završetak smo koristili asocijativne karte kao završni krug o naučenome.

 

144307601_1542168162636917_6170003785138977903_n

144058585_1542168202636913_966095889592754614_n

144307601_1542168162636917_6170003785138977903_n

 

Podijelite s prijateljima