Vrijedne djelatnice Svetlana Banožić i Danijela Perić su započele tromjesečnu edukaciju iz osnova knjigovodstva. Nositelj edukacije je Institut za menadžment, ustanova koja nudi širok raspon edukacija s ciljem stjecanja novih vještina i znanja. Program je koncipiran na način da osposobi polaznike za konkretne aktivnosti, poput unosa (knjiženja) podataka u poslovne knjige, a posebno za vođenje analitičkih knjigovodstava kupaca, dobavljača, materijalnog knjigovodstva, knjigovodstva proizvodnje i gotovih proizvoda, robe, plaća i dugotrajne imovine.

Podijelite s prijateljima