Način upravljanja društvenim poduzećem predstavlja jednu od ključnih razlika između društvenih i ostalih poduzeća. Načela dobrog upravljanja (odgovornost, transparentnost, učinkovitost, otvorenost, participativnost, strukturiranost i dr.) zajedno s ranije spomenutim načelima ekonomske i sudioničke demokracije integrirana su u sve aspekte poslovanja i predmet su mjerenja i vrednovanja uspješnosti društvenog poduzeća u ostvarivanju njegova društvenog utjecaja kroz tzv. društveno odgovornu odnosno društvenu reviziju (Social Audit).

Prvi element mjerenja i vrednovanja uspješnosti društvenog poduzeća je Izjava o upravljanju društvenim poduzećem (Governance Statement). Izjava o upravljanju na jednom mjestu, odnosno u jednom dokumentu, objedinjuje različite, najčešće već postojeće, informacije o društvenom poduzeću koje se mogu pronaći u aktu o osnivanju, strategijama, planovima, pravilnicima, poslovnicima, odlukama i zapisnicima o radu tijela društvenog poduzeća.

Te se informacije odnose na:

  • viziju, misiju i strateške ciljeve, kojima se opisuje cjelokupna svrha poduzeća;
  • operativne ciljeve, koji predstavljaju komercijalni aspekt poslovanja i iz kojih proizlaze glavne aktivnosti poduzeća;
  • sažetak politika poslovanja, koje ukazuju na odnos poduzeća prema članovima, zaposlenicima i drugim dionicima, te prema zajednici i okolišu;
  • sažetak organizacijskih pravila, koja određuju unutrašnje funkcioniranje poduzeća, načine donošenja odluka i drugo; te,
  • vrijednosti i načela, koja opisuju organizacijsku kulturu poduzeća odnosno predstavljaju temelj za gore navedene elemente i/ili iz njih proizlaze.

Zbog činjenice da se u izjavi o upravljanju nalaze ključne informacije o poduzeću, da su te informacije strukturirane, logički povezane i objašnjene, te da su vidljive i lako dostupne svim zainteresiranim osobama, izjava funkcionira kao alat dobrog upravljanja i transparentnosti poslovanja društvenog poduzeća. Iz istih razloga izjava o upravljanju može služiti i kao marketinški alat odnosno alat za prikupljanje sredstava. Ipak, Izjava o upravljanju koja sadrži sve gore navedene informacije prije svega predstavlja temelj za mjerenje uspješnosti ostvarivanja društvenih i okolišnih ciljeva
nekog društvenog poduzeća.

Tekst preuzet: Igor Bajok; Poduzetništvo u službi zajednice- Zbornik radova o društvenom poduzetništvu, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Fotografija: Pixabay

Podijelite s prijateljima