Vanjska dimenzija društveno odgovornog ponašanja predstavlja bitnu sastavnicu društveno odgovornog poslovanja kompanije. Tu spadaju:

-lokalna zajednica;
– odnos s partnerima, dobavljačima i potrošačima;
– poštivanje ljudskih prava;
– globalna briga za okoliš.

Lokalna zajednica
Pojam društveno odgovornog poslovanja obuhvaća i proteže se na integriranje kompanije u okruženje u kojem djeluju. Kompanije doprinose lokalnim zajednicama kroz osiguranje radnih mjesta ili plaćanje poreza. S druge strane, kompanije ovise o zdravstvenom stanju radne snage, stabilnosti i prosperitetu zajednice u kojima rade. Zainteresirana su za znanje i vještine lokalne radne snage, a često su im i klijenti iz okruženja. Stoga je vrlo važan ugled kompanije kao proizvođača i poslodavca, ali i aktera na lokalnoj sceni. Mnoge kompanije su stoga uključene u život lokalne zajednice, osiguravajući prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, pomažući u očuvanju okoliša, zapošljavajući ljude s posebnim potrebama, partnerstvom sa zajednicama, sponzoriranjem lokalnih sportskih klubova i kulturnih manifestacija, donacijama u humanitarne svrhe i slično. Na taj način raste i socijalni kapital.

Odnos s partnerima, dobavljačima i potrošačima
Odnosi se grade kroz stjecanje povjerenja, fer odnose i poštivanje želja i potreba partnera, dobavljača i potrošača, te dobrom kvalitetom proizvoda. Stvaranje partnerstva može rezultirati fer cijenama, poštivanjem rokova izrade i dobave te kvalitete proizvoda i usluga. Na taj se način može postići društveno odgovorno ponašanje u cijelom dobavljačkom lancu.


Poštivanje ljudskih prava
Područje ljudskih prava je kompleksno jer obuhvaća političke, pravne i moralne dimenzije. Pod pojmom poštivanja ljudskih prava podrazumijeva se poštivanje radnih standarda i radnog prava te borba protiv korupcije. Pod pritiskom udruga i potrošačkih grupa, kompanije sve više usvajaju kodekse ponašanja koji uključuju uvjete rada, ljudska prava i zaštitu okoliša, uzimajući u obzir i podugovarače i dobavljače. Ljudska prava se baziraju na prepoznavanju digniteta i jednakih i neotuđivih prava svih ljudi kao temelja slobode, pravde i mira u svijetu. Definirana su UN Deklaracijom o ljudskim pravima iz 1948. godine. Vijeće Europe je donijelo i Europsku konvenciju o ljudskim pravima, a 2000. godine je usvojena Europska povelja o osnovnim pravima.

Globalna briga za okoliš
Mnoge kompanije su akteri na međunarodnom i globalnom planu te tako utječu na globalni okoliš. Sve se više govori o ulozi poslovnog sektora u postizanju održivog razvoja. Generalni tajnik UN-a je pokrenuo inicijativu Globalni sporazum (eng., Global Compact), čiji je cilj potaknuti različite kompanije da budu partneri u poboljšanju stanja u društvu i okolišu.

Tekst preuzet: Plazonić, Josipa; 2016: Koncept društvene odgovornosti poslovanja; University of Split, Faculty of economics Split / Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet

Fotografija: Pixabay

Podijelite s prijateljima