Jedna od najbitnijih stavki ESS programa je proces učenja. Kao programi koji su namijenjeni pripremi mladih za tržište rada, neophodno je doći do saznanja o vlastitom učenju – što nam najviše pomaže, koje metode koristimo kako bismo najefikasnije nešto naučili…

Tijekom cijelog programa, imamo priliku dobiti pomoć od mentora, koristiti razne alate pripremljene od strane Nacionalne Agencije i udruge koja nas je ugostila. Međutim, ono što zapravo najviše zaokružuje cijeli ovaj proces i iskustvo je Youthpass – certifikat koji prije svega predstavlja potvrdu sudjelovanja na ESS programu, ali i na jednom mjestu obuhvaća sva iskustva i znanja koja usvajamo tijekom ovog procesa. 

Posebnost ovog certifikata je u tome što pojedinci samostalno upisuju svoje stečene kompetencije. Svatko za sebe najbolje zna koliko je stvarno nešto naučio, tj. usvojio prilikom sudjelovanja – zbog toga i konstantno praćenje procesa učenja tijekom volontiranja ili rada/stažiranja.

Sve je više koristi ovog certifikata, s obzirom na to da se vremenom počelo i neformalno obrazovanje više cijeniti, te sve više poslodavaca priznaje ovaj certifikat, kao relevantan uvid u sposobnosti mladih koje bi željeli zaposliti.

Sama potvrda sastoji se od 8 ključnih kompetencija: komunikacija na materinjem jeziku, komunikacija na stranim jezicima, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodnim naukama i tehnologiji, digitalne kompetencije, kompetencije o procesu učenja, socijalne I građanske kompetencije, kompetencije iz područja poduzetništva, te kulturna svijest i izražavanje.

Znam, sve ovo može zvučati donekle komplicirano. Međutim, neprestano praćenje vlastitog procesa učenja, kao i detaljna pojašnjenja samih kompetencija na Youthpass certifikatu I Mid-term treningu Nacionalne Agencija olakšavaju samo popunjavanje i bolji uvid u sebe, ali i vlastite sposobnosti i rezulate.

Youthpass ne treba da bude samo potvrda o sudjelovanju na projektu, već potvrda onoga što smo naučili tijekom svog sudjelovanja.

Napisala: Nataša Popović

Fotografija: Unsplash

Podijelite s prijateljima