Ime projekta: Zaželi pomoć u kući, SF.3.4.11.01.0409

Cilj projekta je pružanje usluge potpore i podrške, smanjenje socijalne isključenosti i prevencija institucionalizacije prema min. 60 starijih osoba i osoba s invaliditetom kroz razvoj dugotrajne izvaninstitucionalne skrbi.

Aktivnosti projekta uključuju provedba javnog poziva za uključivanje zainteresiranih sudionika, zapošljavanje 10 pružatelja usluge koji će obavljati usluge potpore i podrške prema min. 60 pripadnika ciljne skupine (min. 6 pripadnika po pružatelju usluga), praćenje provedbe projekta i kontrolu izvršenih usluga, nabavu i podjelu paketa kućanskih i higijenskih potrepština, osigurati komunikaciju i vidljivost projekta (konferencije, plakati) te administrativno praćenje projekta.

Trajanje projekta: 08. ožujka 2024. – 08. ožujka 2027.

Nositelj projekta: Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje

Ukupna vrijednost projekta: 450.000,00 EUR

Iznos EU potpore: 450.000,00 EUR

Projekt je prijavljen i odobren u sklopu Poziva „Zaželi- prevencija institucionalizacije“

Provedbeno tijelo razine 1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Provedbeno tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Za više informacija o projektu:

[email protected]

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hrwww.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj podstranice isključiva je odgovornost Centra za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje Krugovi

Podijelite s prijateljima