Trajanje projekta: travanj 2021.- ožujak 2022.

Projekt je odobren od strane Grada Zagreba.

Projekt će biti proveden s dosadašnjim suradnicima u provedbi aktivnosti pružanja podrške maligno oboljelima – trgovačkim centrima na području Zagreba, osnovnim školama i vrtićima s područja Zagreba – posebno Novog Zagreba, zdravstvenim sektorom – domovima zdravlja i patronažnim sestrama s područja Zagreba – posebno Novog Zagreba, CZSS Novi Zagreb, volonterskim organizacijama – VC Zagreb, suradničkim udrugama i institucijama – Ljubav na djelu, Sve za nju, Udruga Nina, MO Utrina i Travno.

Generalni cilj projekta: Pružiti financijsku, informativnu i psihosocijalnu podršku maligno oboljelim osobama kroz aktivnosti projekta na području grada Zagreba, ojačati volontere i članove Centra za rad s ranjivim skupinama, te senzibilizirati građane na potrebe maligno oboljelih osoba

Specifični ciljevi:

 1. Osigurati sakupljanje donacija za maligno oboljele osobe – podršku u financiranju lijekova, terapija, suplemenata i ostalog potrebnog u procesu liječenja kroz aktivnosti I kuna je dovoljna, Donacijski centar
 2. Osigurati sakupljanje rabljenih a očuvanih igračaka na temelju kojih se sakupljaju donacije za podršku maligno oboljelim osobama kroz aktivnost Djeca za 5
 3. Osigurati edukaciju i podršku volonterima i članovima Centra koji su uključeni u rad s maligno oboljelim osobama kroz aktivnost Sastanci podrške za volontere
 4. Osigurati informativnu i psihosocijalnu podršku socijalno ugroženim, maligno oboljelim, ozdravljenim i njima bliskim osobama kroz aktivnost Telefonske konzultacije/informiranje
 5. Senzibilizirati građane, vrtićku i osnovnoškolsku djecu za maligno oboljele osobe/vršnjake
 6. Poticati djecu, mlade i odrasle na humanitarno djelovanje i solidarnost prema potrebitima
 7. Podići opću razinu osviještenosti građana, potaknuti volonterstvo i podršku za maligno oboljele
 8. Poboljšati pristup prema maligno oboljelima i pojačati kognitivnu empatiju edukacijama volontera i članova Centra
 9. Poticati i razvijati partnerstvo s institucijama, udrugama i organizacijama iz sustava zdravstva, posebno patronažne, sestrinske i palijativne skrbi i socijalne skrbi
 10. Poticati i razvijati volonterstvo u pružanju podrške maligno oboljelim osobama i djeci
 11. Izraditi i distribuirati 1500 komada terapijskih Bojanki za odrasle maligno oboljelima, domovima zdravlja, srodnim udrugama koje rades navedenom ciljnom skupinom
 12. Održavati web portal Vrata zdravlja u svrhu promocije zdravlja i prevencije bolesti

Podijelite s prijateljima