Projektom „ZIP – zajedništvo, integracija, participacija” planiramo nastaviti s dobrom praksom i nadograditi aktivnosti koje su bile uspješno implementirane kroz projekte „Spojimo ruke”, „Pružam ruku“, „Pružam ruku prijateljstva“ te „PPP – prihvaćaj, poštuj, povezuj“. Sve aktivnosti planirane su sukladno potrebama osnovnoškolske djece s područja Kutine, Sesveta, Ščitarjeva i Novog Zagreba, djece pripadnika romske nacionalne manjina, djece azilanata/migranata, djece pod privremenom međunarodnom zaštitom i djece s teškoćama u razvoju/učenju/ponašanju. Financijska podrška projekta ostvarena je od stane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Projekt je usmjeren na poticanje inkluzije, različitosti, ozračja multikulturalnosti i interkulturalnosti te jačanju sljedećih socijalnih vještina djece: prepoznavanje i upravljanje emocijama, razvoj prosocijalnih vještina, nenasilne komunikacije te jačanje samopoštovanja – prihvaćanje sebe kakvi jesmo, kako bi, posljedično, shodno tome, uvažavali različitosti i različite od nas.

Kako bi se dijete razvilo u cjelovitu i kompetentnu ličnost, projektnim aktivnostima utjecat će se na sve komponente razvoja (intelektualnog, emocionalnog, socijalnog, kulturnog i moralnog). Razvoj osobnih i socijalnih kompetencija djece poticat će se kroz kreativan izričaj (dramska umjetnost i plesni pokret), interaktivne aktivnosti, diskusiju, samorefleksiju te igru, a sve s ciljem razvoja senzibiliteta djece za potrebe drugačijih od nas. Poseban dio aktivnosti usmjeren je na ovladavanje gradivom, stranim jezikom za djecu pripadnike nacionalnih manjina, tražitelje azila/migrante/djecu pod privremenom međunarodnom zaštitom. Osim jačanja kompetencija djece, projektne aktivnosti uključuju i roditelje, u vidu jačanja roditeljskih kompetencija. Projekt potiče interes djeteta i suradnju svih dionika uključenih u njegov sveobuhvatan razvoj i učenje – djelatnika škole, suradnika iz udruga, roditelja te stručnjaka za rad s djecom.

Partneri na projektu su: OŠ Ščitarjevo, OŠ Gustava Krkleca u Zagrebu, OŠ Sesvetska Sopnica, OŠ Mate Lovraka u Kutini te Isusovačka služba za izbjeglice.
Suradnici na projektu su Centar za obitelj, djecu i mlade Malešnica te Centar za primjenu integriranog znanja ANZIP, s kojima smo uvijek imali odličnu suradnju na projektima inkluzije djece, mladih i ranjivih skupina. Projekt je usmjeren na razredna odjeljenja partnerskih škola koje imaju učenike pripadnike nekih manjina, učenike tražitelje azila/migrante/osobe pod privremenom međunarodnom zaštitom te učenike s poteškoćama u ponašanju i učenju.

Specificirano (prema ciljevima) planiramo ostvariti:

  • informirati, educirati i senzibilizirati osnovnoškolsku djecu partnerskih osnovnih škola radionicama usmjerenih jačanju spoznaja o važnosti integracije različitosti, razvijanju i očuvanju prijateljskih veza, važnosti njegovanja i čuvanja vlastitog nacionalnog identiteta uz poštovanje drugih identiteta, toleranciju i otvorenost, kulturu nenasilja, emocionalno osnaživanje, senzibilitet za drugačije (posebno slabije), razvijati kritičko mišljenje i kreativno mišljenje i izričaj, motivirati djecu na cjeloživotno učenje i pozitivnu percepciju prema učenju i školskom sustavu
  • informirati, educirati, podržati i osnažiti roditelje i roditeljske kapacitete kako bi bili konstruktivna podrška i pozitivan primjer
  • poticati razvoj socijalnih vještina djece – timskog rada/rada u grupi, fair-playa, vrijednosti rada i truda, zalaganja i kompetitivnosti
  • praktičnom podrškom u učenju jačat ćemo kapacitete djece pripadnika romske manjine i djece s teškoćama u ponašanju za svladavanje školskog gradiva
  • obilježavanjima međunarodnih dana promicat ćemo multikulturalnost, prihvaćanje, poštivanje ljudskih prava (s naglaskom na prava djece, manjina i azilanata/migranata), jačati svijest o važnosti njegovanja i poštivanja, njegovanja općeljudskih vrijednosti, civiliziranog, demokratskog društva
  • poticati kreativno stvaralaštvo, kreativno razmišljanje, dramski i plesni izričaj
  • poticati ljubav prema materinjem jeziku, nacionalnom identitetu i kulturi
  • poticati i podržavati volontiranje aktivnostima koje uključuju volonterki angažman, kao izraz aktivizma i svijesti o potrebama svoje zajednice
  • pružiti podršku organizacijama koje rade s azilantima/migrantima i doprinijeti lakšoj integraciji djece i odraslih azilanata/migranata/osoba pod privremenom međunarodnom zaštitom

Photo courtesy of Pixabay

Podijelite s prijateljima