Grad Zagreb- projekt financiran sredstvima iz proračuna za 2022. godinu

Projekt je usmjeren na pružanje financijske, informativne i psihosocijalne podrške maligno oboljelim osobama- pomoć u kući i prijevoz uz pratnju, briga o mentalnom zdravlju u nošenju s dijagnozom te senzibilizacija građana za potrebe maligno oboljelih osoba- poticanje volonterstva i humanitarnog djelovanja. Suradnja s domovima zdravlja i CZSS Zagreb.

Aktivnosti:

1. Koordinacija volontera za posjet u kući i pomoć u dostavljanju lijekova za palijativne bolesnike, psihosocijalna podrška i razgovor

2. Telefonske konzultacije za maligno oboljele osobe – o pravima, mogućnostima, osnaživanje i podrška.

3. Supervizijska podrška za prevenciju sekundarne traumatizacije, izgaranja u pomagačkim strukama- za volontere i izvoditelje projekta.

4. Izrada i distribucija psihosocijalno kreativnih materijala-Bojanke za rast i razvoj, za odrasle, na terapijskim principima.

5. Humanitarno sakupljanje donacija za maligno oboljele osobe kroz program “I kuna je dovoljna”-

6. Sakupljanje rabljenih igračaka kroz program Djeca za 5, recikliranje igračaka te sakupljanje donacija za maligno oboljele osobe na temelju proizvoda nastalih od recikliranih igračaka.

Podijelite s prijateljima