Sudjelujte na radionicama prevencije nasilja za mlade – u Zagrebu, Zaprešiću, Ivanić Gradu i Daruvaru. Pridružite se stručnim izvoditeljima prilikom osmišljavanja i provedbe radionica.

Volonterska aktivnost se odvija u sklopu projekta “Pronađi svoj sveMIR” – https://krugovi.hr/pronadi-svoj-svemir/.

Volonterska aktivnost uključuje pomoć u osmišljavanju i provedbi Mindfulness radionica i radionica prevencije nasilja za mlade osobe u srednjim školama.

Volonterski zadaci: fotografiranje, logistička podrška, asistencija u izvođenju radionica.

Područje provedbe: srednje škole na području Zagreba, Zaprešića, Ivanić Grada i Daruvara – pokriveni svi putni troškovi i osigurano osvježenje.

Mogućnost sudjelovanja na edukacijama za mlade osobe i dobivanja neformalnih certifikata: – Uvod u rad s ranjivim skupinama – Upravljanje projektima u organizacijama civilnog društva – Jačanje osobnih i profesionalnih vještina. Prilikom sudjelovanja, volonteri će se upoznati s metodama rada na području prevencije nasilja među mladima, kao i s raznim Mindfulness tehnikama.

Prijave na: [email protected] te putem Volonterskog centra Zagreb: https://volonteka.vcz.hr/volonterske-aktivnosti/2799-podrska-u-izvodenju-radionica-.

Podijelite s prijateljima