Traže se volonteri za pomoć u učenju s djecom tražiteljima azila (srednjoškolci) te u učenju za djecu osnovnoškolske dobi (djeca iz azila i djeca romske nacionalne manjine).

Aktivnosti su usmjerene pomoći u učenju, razvoju socijalnih vještina i integracije djece s problemima u ponašanju/djece pripadnika nacionalnih manjina.

Volontiranjem ćete doprinijeti sljedećim segmetnima u rastu djece: ojačano samopouzdanje djece, poboljšane ocjene i školski uspjeh, razvijena motivacija i ciljevi, ostvaren potencijal djeteta, ojačana inkluzija djece smanjenih mogućnosti u školsku sredinu, potaknuta kultura tolerancije.

Tijekom projekta volonteri će moći s predagoginjama osmišljavati i radionice jačanja socijalnih vještina za djecu osnovnoškolske dobi.

Aktivnosti se provode u sklopu projekta ”Prihvaćaj, poštuj, povezuj’

Molimo da se jave svi zainteresirani studenti, profesori i ostale osobe koje su voljne volontirati, bez obzira na stupanj naobrazbe. Posebno smo u potrazi za osobama koje mogu pomoći u ovladavanju gradivom iz područja prirodnih znanosti (matematika, kemija, fizika, biologija) te hrvatskog i engleskog jezika.

Motivacijska pisma možete poslati na mail: [email protected]

Veselimo se Vašem odazivu!

Podijelite s prijateljima