ŠTO ŽELIMO

Želimo pomoći pojedincu u osobnom razvoju s ciljem izgradnje civilnog društva koje će biti okrenuto čovjeku, humano i otvoreno, društvo u kojem se potiče aktivno sudjelovanje svih društvenih subjekata te u kojem su prepoznate vrijednosti rada na osobnom razvoju.

 • Svojim djelatnostima gradimo društvo jednakosti i poštivanja temeljnih ljudskih prava, kroz aktivnosti usmjerene ka brizi o zdravlju, kvalitetnom življenju, prevenciji nasilja, promicanju tolerancije i demokratskih vrijednosti te poticanjem međugeneracijske i međuvršnjačke solidarnosti.
 • Aktivnostima koje provodimo nastojimo senzibilizirati javnost za potrebe ranjivih društvenih skupina, kao i potaknuti lokalnu i širu zajednicu da se uključi i sudjeluje u aktivnostima, potaknuti na volontiranje i aktivno djelovanje.

PODRUČJA DJELOVANJA

 • Područja djelovanja udruge sukladno ciljevima i prema klasifikaciji djelatnosti Udruga su: ljudska prava, socijalna djelatnost, zaštita zdravlja, demokratska politička kultura, gospodarstvo, kultura i umjetnost, obrazovanje, znanost i istraživanje.
 • udruga se svojim djelovanjem zalaže za odgoj djece i mladih za aktivno i tolerantno društvo, promicanje mira i empatije prema različitostima, poticanje kritičkog mišljenja i odgoj za integraciju marginaliziranih društvenih skupina /djece i mladih s teškoćama u ponašanju, djece i mladih s posebnim potrebama ili teškim bolestima te pripadnika manjina/; poštivanje temeljnih ljudskih prava, solidarnost i međugeneracijsku podršku.

Djelatnosti kojima se, sukladno projektima koji zažive, ostvaruju ciljevi udruge:

 • Osiguranje i organiziranje individualnog, grupnog i telefonskog savjetovanja članova udruge u svrhu osobnog razvoja, rješavanja konflikata unutar sebe i u odnosima s drugima te osnaživanja u teškim životnim periodima;
 • Osiguranje i organiziranje obiteljskog savjetovanja i radionica u svrhu prevencije i njegovanja zdravih obiteljskih odnosa kao i radionice za obitelji u konfliktima;
 • Okupljanje djece, mladih i odraslih radi međusobnog druženja te aktivnog i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena putem raznih edukativnih i kreativnih radionica;
 • Aktivnosti prevencije nasilja i odgoja djece i mladih za aktivno i tolerantno građanstvo, promicanje mira i empatije prema različitostima, poticanje kritičkog mišljenja djece na različite teme; odgoj za integraciju marginaliziranih društvenih skupina /djece i mladih s teškoćama u ponašanju, djece i mladih s posebnim potrebama ili teškim bolestima te pripadnika manjina/; poštivanje temeljnih ljudskih prava, solidarnost i međugeneracijsku podršku putem edukativnih i kreativnih aktivnosti
 • Organiziranje psihosocijalne podrške i zaštite temeljnih ljudskih prava za osobe starije životne dobi, djecu, mlade i osobe s invaliditetom, maligno oboljelu djecu, mlade i odrasle, socijalno ugrožene osobe i osobe s mentalnim poteškoćama u vidu prijevoza i pratnje na terapije, omogućavanja podrške i osnaživanja kroz teška životna razdoblja, pomoći u kući te suradnje s zdravstvenim ustanovama na omogućavanju dostupnosti usluga i podrške za korisnike u njihovom domu
 • Osmišljavanje i provođenje projekata i programa vezanih za ciljeve Udruge;
 • Poticanje i širenje aktivnosti mobilnosti mladih u svrhu pružanja podrške maligno oboljelim osobama
 • Jačanje osobnih kapaciteta, kompetencija i razvoj unutarnjeg potencijala djece, mladih i odraslih, s posebnim naglaskom na nezaposlene, žene, nositelje jedno roditeljskih obitelji, osobe koje se suočavaju s teškim životnim razdobljem
 • Promicanje i razvoj volonterstva te poticanje lokalne zajednice na uključivanje u djelovanje udruge, solidarnost i podršku socijalno isključenim skupinama
 • Osmišljavanje i organiziranje raznih radionica, kulturno-umjetničkih aktivnosti, priredbi, manifestacija i sličnih događanja s ciljem promicanja osobnog razvoja, unutarnjeg zadovoljstva i mira koji se tada cirkularno šire i dotiču i druge;
 • Informiranje šire javnosti o značaju podupiranja i unapređenja osobnog razvoja za poboljšanje kvalitete života;
 • Suradnja s nadležnim državnim tijelima, odgojno- obrazovnim ustanovama, socijalnim, zdravstvenim, neprofitnim i drugim organizacijama i institucijama radi ostvarivanja ciljeva Udruge;
 • Izdavanje brošura, priručnika, knjiga, letaka i drugih publikacija iz područja djelatnosti Udruge, sukladno posebnim propisima;
 • Organiziranje humanitarnog djelovanja u vidu akcija i prikupljanja financijskih sredstava u svrhu pomoći maligno oboljelim osobama i socijalno ugroženim osobama i obiteljima;
 • Aktivnosti razvoja i poticanja socijalnog poduzetništva kroz predlaganje i pokretanje programa.

Rad Centra Krugovi koordinira i nadzire Upravni odbor koji se sastoji od tri člana.

DOKUMENTI