Projekt je prijavljen i odobren u sklopu poziva “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I”, a uloga Krugova, Centra za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje je partnerska.

Nositelj projekta je “Gareš’ki kulturni centar Garešnica”.

SVRHA PROJEKTA:

Tijekom svog djelovanja na kulturnoj sceni RH, a suočeni sa nedostatkom sredstava, udruga nositelj je uočila specifičnu tržišnu nišu koju bi mogli zadovoljiti svojim djelovanjem i radom uvodeći gospodarske djelatnosti u svoj redovan rad, a ujedno i pomoći zajednici, odnosno započeti svoje poslovanje prema društv.-poduzetničkim načelima. Radi se o potrebama tržišta za posudbom narodnih nošnji koje su potrebne kult.umjetn.društvima. Izrada narodnih nošnji zahtjeva 2 vrste znanja: etnografska (koja udruga posjeduje, kroz izobrazbu i iskustvo članova), te znanja krojenja, šivanja, vezenja i dr., koja posjeduju žene starije od 50 godina (teško zapošljiva skupina na HZZ), koje su ostale bez posla stečajem tekstilne industrije „Modea“ u Garešnici. Udruga u svoje gospodarske djelatnosti planira uvesti i izradu koreografija, glazbenih obrada (za klijente kulturno-umjetnička društva širom RH i inozemstva), izradu tradicijskih glazbala, kao i djelatnost tonskog studija.

Najveći problem za prilagodbu udruge društvenom poduzetništvu predstavlja nedostatak financijskog kapitala, ali i nedostatak poduzetničkih vještina. Cilj projekta je stvoriti preduvjete za rad i ojačati kapacitete novog društvenog poduzetnika putem specijaliziranih oblika osposobljavanja i edukacija i osiguranjem materijalnih preduvjeta (nabava opreme).

CILJNA SKUPINA: članovi udruge Gareš’ki kulturni centar koja želi započeti poslovanje prema društveno-poduzetničkim načelima, te dodatno nezaposlene osobe (HZZ) koje pripadaju nekoj od teško zapošljivih skupina: nezaposlene žene – neadekvatnog obrazovanja, osobe s invaliditetom, mlade osobe bez radnog iskustva. Utjecaj projekta na ciljanu skupinu: Edukacijom, učenjem novih stvari, te obukom za praktičan rad nezaposlenih osoba se potiče njihov osobni razvoj, omogućava se viši stupanj socijalizacije, doprinosi se osjećaju pripadnosti u društvo, i omogućava se toj osobi bolja pozicija na tržištu rada, a kasnije samim zapošljavanjem smanjuje se rizik od siromaštva njih i njihovih porodica.

ULOGA KRUGOVA KAO PARTNERA:

Uloga na projektu je da kroz trening socijalnih vještina namijenjen dugotrajno nezaposlenim /socijalno isključenim osobama razvijaju socijalne vještine osoba koje će sudjelovati u aktivnostima društvenog poduzetništva udruge. U realizaciju edukativnih aktivnosti (Komunikacijske vještine – verbalna i neverbalna komunikacija, Vještine asertivnosti, Upravljanje stresom, Razvoj osobnosti, socijalnih vještina i emocionalne inteligencij, te predavanja o društvenom poduzetništvu) biti će uključene članice udruge, VSS, iskusne predavačice i voditeljice radionica na temu socijalnih vještina. Partnerska udruga će također imati aktivnu ulogu u promoviranju projekta i širenju koncepta društvenog poduzetništva.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  1. Priprema društveno poduzetničkih aktivnosti i izrada poslovnog plana
  2. Jačanje kapaciteta postojećih pravnih subjekata i zaposlenika te nezaposlenih članova prijavitelja za provedbu društveno-poduzetničkih aktivnosti: održano sedam treninga socijalnih vještina, edukacija strojnog vezenja, edukacija za izradu tradicijskih glazbala, edukacija izrade tradicijskog ruha te nabavljena sva potrebna oprema za rad; održano 10 predavanja s područja poduzetničkih vještina, organizirano jedno studnijsko putovanje u RH
  3. Provedba društveno poduzetničkih aktivnosti: započeta gospodarska djelatnost udruge – izvršene usluge / izrađeni proizvodi, te izdani i naplaćeni računi u vrijednosti za djelatnosti društvenog poduzeća u minimalnom iznosu od 10% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Uređen prostor udruge za obavljanje djelatnosti: ugrađena PVC stolarija, nabavljen namještaj za ured. Nabavljena oprema za rad slijedećih djelatnosti: tonski studio, šivaona narodnih nošnji, obrada drva – izrada tradicijskih glazb.instrumenata (detalji: obr.B). Zaposlena 1 osoba, pripadnica teško zapošljive skupine.
  4. Aktivnosti širenja koncepta društvenog poduzetništva u RH: nastup na sajmu u Garešnici, dani otvorenih vrata Udruge, izrađeni promotivni materijali i gostovanja u medijima; promocija društvenog poduzetništva i projekta preko društveih mreža i na web stranicama nositelja i partnera

 

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.  u ukupnoj vrijednosti 807.115,26 hrk.

 

 

EU-fond

Podijelite s prijateljima